Vandaag gesloten

Sand & Nikkel

 Sand & Nikkel weerbaarheidstrainingis een gespecialiseerd opgezet programma voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 16 jaar.De training bestaat uit een traject van 8 lessen welke zowel collectief, in kleine groepjes en individueel worden gegeven.

Een eventueel vervolgtraject behoort tot de mogelijkheden.

 Werkwijze:

 • Voorafgaand aan de trainingen zullen wij een informatieavond verzorgen voor
 • zowel de ouders/verzorgers als de docenten/begeleiders van de kinderen.
 • Voor elk kind zal er een intakegesprek plaatsvinden, dit kan in een persoonlijk gesprek maar ook telefonisch plaatsvinden wanneer de ouder/verzorger hier de voorkeur voor heeft.
 • Bij de 1e les krijgen de kinderen een “werkboek” mee naar huis. Dit is zeker geen huiswerkboek maar is bedoeld als rode draad tijdens de trainingen en om de ouders/verzorgers inzicht te geven van de lessen die hun kind volgt en hier eventueel een gesprek over aan te knopen.
 • Halverwege de trainingen zal er een tussenevaluatie plaatsvinden met de ouders/verzorgers en docenten/begeleiders.
 • Aan het eind van de trainingen zal er een eind evaluatie plaatsvinden met de ouders/verzorgers en docenten/begeleiders. Tijdens dit gesprek zal er bepaald worden of er een vervolgtraject komt.

Er zijn geen extra kosten verbonden voor deelname aan fysiotherapeutische behandelingen van het Sand & Nikkel programma. Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering.

Doelstelling:

 • Onze doelstelling is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden van de kinderen.
 • Wij ondersteunen en bevorderen de sociaal-emotionele ontwikkeling waardoor de kinderen een beter zelfbeeld zullen krijgen.
 • De kinderen zullen d.m.v. de trainingen voldoende handvatten mee krijgen om van Sand tot Nikkel te ontwikkelen.

Trainingen:

 • Wij zijn gespecialiseerd in het observeren van de kinderen tijdens de lessen en spelen daar op in.
 • Wij willen vooral situaties uit de praktijk d.m.v. oefeningen uitwerken zodat de kinderen hun eigen situatie hiermee kunnen associëren. De trainingen bestaan dus voornamelijk uit het visualiseren van allerlei situaties waarna wij hierop in spelen.
 • Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.
 • Naast deze oefeningen geven wij de kinderen ook zelfverdedigingslessen. Dit zal hun zelfvertrouwen

Specialisten