Vandaag gesloten

Neurorevalidatie

 

Wat is neurorevalidatie?

Fysiotherapie voor patiënten met neurologische aandoeningen kenmerkt zich door de complexiteit van de aandoeningen op neurologisch gebied. Door de stoornis kan het denken en doen zijn verstoord. Dit kan tot gevolg hebben dat een patiënt minder goed kan functioneren en de kwaliteit van leven vermindert. Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van de mobiliteit, communicatie, eten/drinken en persoonlijke verzorging. Ernstige handicaps kunnen onder meer ontstaan op het terrein van wonen, werk en relatie. Neurorevalidatie richt zich op een zo optimaal mogelijk functioneren na Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het is een leerproces waarbij de mogelijkheden door therapie of aanpassingen wordt doorlopen.

 

Doelen van neurorevalidatie zijn:

Het opnieuw aanleren van functies en vaardigheden waarin herstel mogelijk is.  Dit geldt bij ziektebeelden waar vooruitgang geboekt kan worden, zoals een beroerte (CVA).

  • Het leren behouden van functies, vaardigheden, kracht en conditie waarin herstel niet mogelijk is. Dit geldt bij progressieve ziektebeelden zoals de ziekte van Parkinson, MS en dementie of in de chronische fase na een CVA.
  • Ook het leren toepassen van de geleerde functies en vaardigheden toepassen en omgaan met hulpmiddelen.
  • Het voorkomen van complicaties. Complicaties kunnen de kwaliteit van leven verminderen en het herstelproces nadelig beïnvloeden.

 

Wat kunnen wij bieden?

Fysiotherapie Zwanenburg is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met neurologische aandoeningen.  Marcella is naast fysiotherapeut ook neurorevalidatietherapeut. Ze heeft een 2 jarige master in Neurologische aandoeningen afgerond. Neurorevalidatie wordt op verwijzing van een neuroloog, revalidatie-arts of huisarts gegeven. De behandeling kan zowel in de praktijk als aan huis plaatsvinden. Na de intake en het onderzoek wordt er gekeken naar de hulpvraag, de gestelde doelen en het belastingsniveau van de patiënt. Dit gaat altijd in overleg met u.